Om klubben

Historia

Tullinge Tennisklubb har gamla anor. Den bildades redan 1916 av sex personer (fyra damer och två herrar) som fick tillgång till en tennisbana i parken vid Tullinge Gård.

De första stadgarna för klubben upprättades 1920. Så småningom byggdes två grusbanor samt ett omklädningsrum med dusch vid Maden nära Tullingesjön. Även gymnastiksalarna i Tullinge utnyttjades, framför allt i Eklidsskolan.
Idrottsanläggningen vid Brantbrink byggdes 1970 och där ställde kommunen två tennisbanor till förfogande, varav en med ett så kallat Barracuda-tält.
Ungdomsverksamheten växte kraftigt och 1980 uppfördes den nuvarande tennishallen med tre banor vid Brantbrink. Hallen fick tio år senare en ansiktslyftning av entrén med bland annat en cafeteria.