Styrelsen och valberedning

Styrelsen i Tullinge Tennisklubb består av följande personer:

STYRELSE NAMN TELEFON E-POST
Ordförande Julia Mastelle
0763-35 06 18 julia@tullingetennis.se
Ledamot Ola Fransson
0709-24 78 30 ola@tullingetennis.se
Ledamot Gunnar Bedman
070-263 85 39 gunnar.bedman@telia.com
Ledamot Peter Eriksson
0735-24 99 01 peter@tops.se
Ledamot Stacey Nordström
073-964 80 00 staceysmithwick@gmail.com
Suppleant Fredrik Rudström    
Suppleant Cilla Wikström
076-526 11 41 cilla.wikstrom@semic.se
Kassör Marianne Åström
0705-78 87 65 marianne@tullingetennis.se


Valberedningen Tullinge Tennisklubb består av följande personer:

NAMN TELEFON E-POST
Anna Åberg    
Rebecca Bokfors    


Revisorer:

NAMN TELEFON E-POST
Fredrik Medén 0702-985401 fredrik.meden@gmail.com
Mats Tullgren (revisorssuppleant)