Trygg Tennis

TTK arbetar för Trygg Tennis - alla ska känna sig välkomna och trygga hos oss.  Följande 4 grundprinciper ligger som grund för detta:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel  

Mer info: https://www.tennis.se/tryggtennis/

Kontakt: tryggtennis@tullingetennis.se

Daniel Bjerner, danielbjerner@tullingetennis.se.

Cilla Wikström, styrelsemedlem.