Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för Tullinge Tennisklubb.

En förutsättning för klubben att bedriva en effektiv verksamhet med bra medlemsservice är en sund ekonomi.

En sund ekonomi förutsätter att medlemmar betalar fakturor i tid. Då vi noterat att så inte alltid är fallet har styrelsen för TTK fastslagit följande betalningsvillkor:

  • Alla avgifter faktureras med betalningsvillkor 30 dagar netto, vilket medger god tid att betala på utsatt datum.
  • I det fall betalning inte inkommit på utsatt datum, skickas en 1:a betalningspåminnelse ut via mejl till den mejladress som fakturan har skickats till inom 14 kalenderdagar från ursprungligt förfallodatum.
  • Om betalning inte inkommit inom 12 dagar efter 1:a betalningspåminnelse så skickas det ut en 2:a betalningspåminnelse via brev.
  • Om betalning inte inkommit inom 12 dagar efter 2:a betalningspåminnelse så skickas det ut en 3:e betalningspåminnelsen från Datainkasso med en påminnelseavgift på 60 kr samt en inkassokostnad 180 kr + ränta.
  • 4:e påminnelsen kommer från Kronofogden med ytterligare kostnader.

Efter mottagande av inkassokrav har man 12 dagar på sig att betala eller bestrida fakturan.

Om en elev hoppar av träningen inom en månad efter terminsstart debiteras halv avgift, därefter debiteras hel avgift. Uppsägning av plats skall skriftligt meddelas chefstränaren eller skriftligt till kansliet. Elever som hoppar in under pågående termin, får ett provtillfälle, därefter behöver vi besked om fortsatt spel under terminen. Ett mail med återanmälan /avanmälan skickas ut i slutet av varje termin.