TTK:s Värdegrund

  • ALLA FÅR VARA MED

Alla medlemmar i TTK ska ha rätt att idrotta och deltaga i vår organiserade verksamhet på lika villkor oavsett ålder, kön, religion. De aktiva ska agera på ett sätt som inkluderar alla.

  • GEMENSKAP

För TTK är det viktigt att alla känner gemenskap när man deltar i vår verksamhet. Att man träffar vänner och idrottar och har kul tillsammans. Alla arbetartillsammans med att skapa gemenskap och kompisanda.

  • TRYGGHET

Medlemmarna i TTK ska känna sig trygga under deltagande i våra aktiviteter. TTK vill skapa en miljö där medlemmarna vill återkomma till verksamheten, och verksamheten ska kännas som en trygg och naturlig samlingspunkt. Alla aktiva hjälps åt för att skapa en trygg miljö. 

  • GLÄDJE

TTK präglas av glädjefylld atmosfär där varje individ bidrar men en positiv inställning. Det ska vara roligt att komma till TTK. 

  • UTVECKLING

TTK har en verksamhet som syftar till utveckling. Alla medlemmar får hjälp och möjlighet att ta ansvar för sin utveckling. Glädje skapar utveckling.