Medlemsavgifter

Medlemstyp Per kalender år
Junior (upp till det år man fyller 18 år) 175 kr
Senior (från 19 år till det år man fyller 64 år) 350 kr
Pensionär (från 65- år ) 350 kr
Familj * 600 kr
* Vid familjemedlemskap ska samtliga familjemedlemmar
registreras som medlemmar i Tullinge Tennisklubb